INFO

MENU

SPORT

KALENDER

CONTACT

Het abc van "De Mote".
Atelier = wekelijkse boeiende workshops voor de kinderen door specialisten binnen ons team
Bosklassen voor de 5de en 6deklassers, een onvergetelijke week
Campus Minneplein = met de crèche erbij een veilige haven voor iedereen van O tot 18 jaar
Democratie voorop: een leerlingenraad die echt werkt!
Ervaringsgericht onderwijs : met beide voeten in de gemeenschap!
Flexibiliteit in ons programma: interessante projecten en een actueel aanbod!
Gezondheidsbeleid : voeding, milieu, beweging , welbevinden en hygiëne zijn sinds jaar en dag aandachts- en actiepunten
Hoffelijkheid primeert: met als resultaat dat onze leerlingen graag geziene gasten zijn tijdens de talrijke leeruitstappen
Integratie kleuter en eerste leerjaar met speelleerklas
Jules stelt de allerkleinsten op hun gemak. Hij gaat regelmatig uit logeren!
Kinderopvang, voor en na de schooluren … ook op woensdagnamiddag en zelfs tijdens de herfst-, krokus en paasvakantie
Leerlingenbegeleiding: De Mote beschikt over een ervaren zorgteam
Maatwerk de hele dag door: ieder kind is een VIP, en krijgt onderwijs op maat
Niveaulezen in kleine groepjes onder deskundige begeleiding , via grappige, spannende en ontroerende kortverhalen
Ovri = onze enthousiaste oudervereniging
Peuters krijgen extra aandacht in onze peuterklas
Qua gebruikte leermethodes en middelen : efficiënt en hedendaags
Respectvolle omgang met elkaar, ongeacht de leeftijd, culturele achtergrond of levensbeschouwelijke overtuiging
Smartboard = digitale borden in alle klassen zodat ICT aanvoelt als een tweede natuur
Tierlantuin = onze knusse kleuterafdeling in de Jan Ypermanstraat
Uitnodigend avonturenpad en kleutertoestellen vol uitdagingen op onze speelplaatsen
Vervoer naar en van school? Kan gerust met onze schoolbussen!
Watergewenning vanaf de kleuterklas!
XS tot XXL… iedereen past erbij
Yes, oui, ja, si en da! In alle talen welkom ! Wij zorgen voor het aanleren van Nederlands en Pistache leert ons Frans vanaf de derde kleuterklas
Zeeklassen voor de 3de en 4deklassers: voor het eerst enkele nachtjes weg van thuis.